israil turistik vize

İsrail Turistik Vize

Türkiye Cumhuriyeti’nde 4 farklı tipte pasaport kullanılmaktadır. Hususi, diplomatik veya hizmet pasaportlarına sahip olan kişiler, herhangi bir vize başvurusu yapmadan İsrail’de kalabilmektedirler. Fakat bu süre, 90 gün olarak belirlenmiştir. 90 günlük süre, 180 gün içerisinde kullanılmaktadır. Bahsi geçen sürenin dolması halinde, kişinin ülke sınırlarından dışarı çıkması gerekmektedir.

Türkiye sınırları içerisinde İsrail’e ait olan çok sayıda yetkili ve tam teşekküllü kurum bulunmaktadır. Ülke içerisinde bulunan İsrail Konsolosluğu aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İsrail Turistik Vize  başvuru işlemleri gerçekleştirebilmektedirler. Konsolosluk hizmetinin yanı sıra, resmi evrakların onaylanması ve hazır hale getirilmesi de konsolosluk tarafından yapılmaktadır. Ek olarak, her konsolosluk İsrail Devleti’nin diplomatik anlamda temsilcisidir.

İsrail Turistik Vize Hakkında

İsrail’e gitmek için yapılacak olan İsrail turistik vize başvurularında kullanılacak olan evrakların tamamı İsrail İstanbul Başkonsolosluğu ve İsrail Ankara Büyükelçiliği tarafından belirlenmektedir. Bahsi geçen vize türü, kısa süreli vize kategorisinde talep edilen evraklar uzun süreli vize başvurularına göre daha kısıtlıdır. Bu nedenle başvuru yapacak olan kişiler ilgili kurumlar tarafından belirtilen her belgeyi belirtildiği tarihlerde teslim etmelidirler.

İsrail turistik vize başvurusunun şahsen yapılma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca randevu sistemi de kullanılmamaktadır. Bu nedenle başvuru yapacak olan kişiler genellikle vize danışmanlığı yapan firmalar ile birlikte çalışmaktadırlar. Bu sayede belgeler firma ve başvuru sahibi tarafından hazırlanmakta, başvuruyu da bizzat bahsi geçen kurumlar yapmaktadır. Bu nedenle başvuru süreci en iyi şekilde tamamlanabilmektedir.

Gerekli evrakların teslim edilmesinin ardından alınan vize, 3 ay boyunca geçerliliğini korumaktadır. Vizenin alınmasının ardından da kişi ülkeye giriş yaptıktan sonra herhangi bir şekilde iş görememektedir. Kısacası, çalışmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle İsrail’de kalındığı süre boyunca kişi yalnızca hazırladığı belgelerde belirttiği şekilde konaklama gerçekleştirmelidir.

İsrail Turistik Vize Başvurusu Gerekli Evraklar

İsrail Devleti’ne giriş yapabilmek için Umuma Mahsus isimli pasaporta sahip olan kişilerin vize başvurusu yapması gerekmektedir. Yapılan İsrail turistik vize başvurusunda, pasaport sahiplerinden bir takım evraklar eksiksiz olarak istenmektedir. Kişi, Başkonsolosluk ve Büyükelçilik tarafından belirtilen evrakların her birini temin etmesi gerekmektedir. Belirtildiği gibi hazırlanmayan veya eksik olarak hazırlanan evraklar çoğu zaman başvuru sürecini uzatmaktadır. Fakat bazı durumlarda büyük önem arz eden evrakların eksik hazırlanması sebebiyle vize başvuruları da iptal edilebilmektedir. Bu nedenle belgelerin her birinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

-Pasaport

İsrail turistik vize başvurusu yapacak olan kişilerin pasaport ile ilgili şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İsrail Ankara Büyükelçiliği tarafından pasaportların 10 yıldan daha eski olmaması şartı koyulmuştur. Bu nedenle 10 yılı geçkin süredir kullanılan pasaportların değiştirilmesi, yenilenmesi gerekmektedir. Bundan farklı olarak, pasaportların da herhangi bir şekilde yıpranmamış ve zarar görmemiş olması gerekmektedir.

Görünüm açısından kötü bir görüntüye sahip olan pasaportlar ile herhangi bir işlem yapılamamaktadır. Pasaport içerisinde de 2 adet boş sayfa yer almalıdır. Kişinin yapmış olduğu İsrail turistik vize başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde boş sayfaya vize basılacağı için, bu boşluğa ihtiyaç duyulmaktadır. Son olarak da pasaportun seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 kadar daha geçerli olması gerekmektedir. Belirtilen süreye yakın veyahut da az olan pasaportlar direkt olarak başvuruların iptal olmasına sebep olmaktadır.

Kişi bazı durumlarda pasaportunu kaybedebilmektedir. Bu durumların oluşması halinde eğer İsrail turistik vize başvurusu yapılacaksa tekrardan pasaport çıkartılması gerekmektedir. Eğer kayıp olan pasaport sonraki süreçlerde bulunursa, başvuruya her iki pasaportun da birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Eğer pasaport bulunamamışsa da kısa bir dilekçe ile pasaportun yenilenmesindeki sebebin belirtilmesi gerekmektedir. Randevu tarihlerinde de pasaportların her ikisinin de her sayfasının fotokopisi yetkili olan kuruma teslim edilmelidir. Eğer kişi tek bir pasaporta sahip ise, yalnızca tek pasaport üzerinden işlem yapabilmektedir.

-İsrail Turistik Vize Başvuru Formu

Vize Başvuru Formu, başvuru sürecinde en büyük önemi taşıyan belgeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle İsrail turistik vize başvurusu yapacak olan kişi 18 yaşın altında olsa da başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Form içerisinde kişisel bilgilere ilişkin ve seyahat bilgilerine ilişkin çok sayıda soru yer almaktadır. Bu soruların da büyük kısmının cevaplanması gerekmektedir.

İsrail turistik vize başvurusu için doldurulan form içerisinde 2 tip soru bulunmaktadır. Soruların bir kısmında ‘İsteğe bağlı’, diğer bir kısmında da ‘Gerekli’ ibareleri bulunmaktadır. Cevaplandırılması zorunlu olan belgelerin tamamının eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Ayrıca form doldurulurken de İngilizce dili kullanılmalıdır. Her türlü soruya cevap verilmesinin ardından da en alt bölgede yer alan imza kısmı imzalanmalıdır. İmzanın atılması ile birlikte de form hazır hale gelmektedir.

-Fotoğraf

İsrail turistik vizesi başvurularında her başvuru sahibinden 2 adet biometrik fotoğraf istenmektedir. İstenen fotoğrafın arka fonu beyaz ya da gri olmalıdır. Ayrıca kişinin de koyu renkli kıyafetler giyiyor olması tavsiye edilmektedir. Ek olarak, başvuruda kullanılacak olan fotoğrafın daha önceki başvurularda kullanılmış olmaması gerekmektedir. 6 aydan daha eski bir döneme ait olan fotoğraflar da güncel olmadığı için kabul edilmemektedir.

Fotoğrafların her ikisinin de ölçüsü 5 cm x 5 cm olmalıdır. Bu ölçülere uymayan fotoğraflar başvuru sürecini uzatmaktadır. Ayrıca fotoğrafların gereğinden fazla koyu, gölgeli, parlak veya lekeli olmaması gerekmektedir. Fotoğraflarda da başörtüsü, gözlük gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır. Yüzün net olarak gözükebilmesi için de yüz hizasından, mimiksiz bir şekilde fotoğraf çekilmelidir.

-Finansal Durum Belgeleri

İsrail İstanbul Başkonsolosluğu ve İsrail Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan düzenlemeler doğrultusunda bir takım finansal duruma ilişkin belgeler de talep edilmektedir. Bu yüzden turistik amaç ile İsrail’e gidecek olan kişilerin banka hesaplarında, seyahat masraflarının karşılanabilmesini sağlayan ücret hazır olmalıdır. Bu bakiyenin de alt limiti 3.000 TL olarak belirlenmiştir. 3.000 TL’nin üstünde bakiye bulunduğu takdirde İsrail turistik vize başvurularının olumlu şekilde sonuçlanma ihtimali artmaktadır.

Finansal duruma ilişkin belgeleri temin edebilmek için ilk olarak bankadan son 3 aya ait olan banka hesap dökümü alınmalıdır. Ayrıca bu hesap dökümünün son 1 hafta içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Daha eski belgeler kesinlikle kabul edilmemektedir. Hazırlanan belge banka tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir. Ayrıca bankanın İmza Sirküleri ’nin de alınması gerekmektedir.

-İsrail Turistik Vize Ek Evraklar

Belirtilen tüm başvuru evraklarının hazır hale getirilmesinin ardından vize başvurusu yapacak olan kişilerin Vize Talep Dilekçesi doldurması gerekmektedir. Dilekçenin İsrail Ankara Büyükelçiliği’ne veyahut da İsrail İstanbul Başkonsolosluğu’na hitaben yazılması gerekmektedir. İsrail turistik vize başvurusunda bulunacak olan kişi tarafından hazırlanan dilekçe içerisinde vize talebi açıkça belirtilmelidir. Seyahat tarihleri de ek olarak dilekçe içerisine yazılabilmektedir.

Başvuru sahiplerinin kimliklerinde yer alan bilgilerin beyanı için Nüfus Cüzdanı’nın fotokopisini ilgili kurum ile paylaşması gerekmektedir. Çekilen fotokopinin de önlü ve arkalı olması gerekmektedir. Her türlü bilgi de okunaklı olmalıdır. Belirtilen tüm belgelerin hazır hale getirilmesi halinde gerekli olan evrakların tümü tamamlanmış olmaktadır. Vize tipine göre istenen evraklar farklılıklar gösteriyor olsa da, turistik amaç doğrultusunda başvuruda bulunacak olan kişilerin belirtilen belgeleri hazır hale getirmesi yeterli olmaktadır.