israil aile birleşimi

İsrail Aile Birleşimi

İsrail’e göç edebilmek ve vize alabilmek için farklı seçenekler bulunmaktadır. Yabancı olan kişilerin İsrail’e göç edebilmesi ve vatandaşlık elde edebilmesi seçeneklerinden birisi de İsrail aile birleşimi olarak bilinir. Aile birleşimi ile İsrail Vatandaşlık Kanunu’na göre, bir İsrail vatandaşı ile evlenen yabancı kişiler için gereken şartların sağlanması karşılığında yasal olarak onay verilir.

Evlilikle ile alakalı detayların net bir şekilde öğrenilmesi ve uygulanması gerekir. Bir İsrail vatandaşı ile evlenen kişi, İsrail içerisinde evlilik sonucu oturum iznini elde eder. Yerleşmeyi düşünen bireylerin, vatandaşlık haklarını elde edebilmesi için belirli bir süre İsrail içerisinde yaşamını sürdürmesi ve İbranice dilini öğrenmesi de şartlar arasında yer alır.

Üç yılın dolmasından sonra ise, başvuru yapan kişinin İsrail Devleti’ne ait olan kültür, din ve diline karşı olan uyumunun kontrol edilmesi sonucu, vatandaşlık başvurusunun değerlendirilmesi işlemleri başlatılır. İsrail aile birleşimi konusunda, devletin ülkeye ait değerlerin benimsenmesine verdiği önem göz önünde bulundurulmalıdır.

Yahudi Dinine Mensup Olanlar İçin Vatandaşlık

Bir İsrail vatandaşı ile evlenen kişi, İsrail içerisinde yaşama iznini elde eder ve İsrail’deki bütün sosyal haklardan da faydalanabilir. İade kanununa göre, İsrail’de birleşmek için İsrail’e göç etmiş olan Yahudilere de direkt vatandaşlık hakkı verilir. Geri dönüş kanunun haricinde, hem Yahudi dinine mensup olmayan hem de yabancı uyruklu olan kişiler, bir İsrail vatandaşı ile evlendiği takdirde, gerekli olan koşulları da yerine getirmesi sonucunda İsrail vatandaşlığına geçebilir.

İsrail vatandaşı ile bir evlilik gerçekleştiren kişiler, minimum 3 sene boyunca İsrail’de yaşamaya devam ederse, İsrail vatandaşlık başvurusuna hak kazanır. İsrail aile birleşimi yalnızca evlilik prosedürünü kapsamaz. İsrail vatandaşlarının eşleri kadar, çocukları ve ebeveynleri de yasa ile İsrail’de oturum izni elde etme hakkına sahiptir.

Aile birleşimi ile İsrail vatandaşlığına geçmiş olan kişiler İsrail’in bir Yahudi Milleti ve ulus devleti olduğunu, demokrasi altında her ülke vatandaşının da eşit haklardan faydalandığını bildiğini ve kabul ettiğini yasal şekilde kanıtlaması gerekir. Yalnızca evlilik seçeneği ile değil, A/3 din insanı vizesi ve A/2 öğrenci vizesi sonucunda da, İsrail’e göç eden bireylerin eşlerine ve çocuklarına gereken oturum izni verilir.

A/2 öğrenci vizesi ve A/3 din insanı vizesi sayesinde İsrail’de uzun süreli oturum izni alınması sonucu bu bireylerin ailelerine verilecek olan vize A/4 olarak geçer. A/4 vizesi alınması sonucunda, İsrail’e göç eden aile üyelerinin belirlenen süreyi İsrail içerisinde geçirmesinden sonra, sürekli oturum izni başvurusuna da başvurabilecekleri belirtilir. Sürekli oturum izni başvuruları için bireylerin ülkeyle olan kültürel ve sosyal uyumu kontrol edilir.

A/4 vize başvurusunu gerçekleştiren kişiler, başvuru formunu doldurduktan sonra imzalamalı ve diğer gerekli olan belgelerle birlikte İsrail Konsolosluğu’na ya da konsolosluğun bizzat yetkilendirdiği ilgili vize merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştirmelidir. İsrail aile birleşimi adına belirlenmiş olan belgeler eksiksiz şekilde temin edilmelidir.

İsrail Vatandaşları ile Evlilik Hakkında

İsrail’de yaşamakta olan bir aile üyesinin süreli ikamet etme ya da sürekli yerleşme iznini hak edebilmesi için orada yaşadığını da kanıtlaması gerekir. Evlilik işlemlerinin yasal olarak henüz yerine getirilmemiş olması karşısında, eşlerin aile birleşiminden onay alabilmesinden önce, İsrail’de yaşamakta olan eşin ikamet iznini kanıtlaması da şarttır.

Henüz aile birleşimi öncesinde evliliğin gerçekleşmemesi ve yerleşim izninin kanıtı olmadan bu vizeyi almak mümkün değildir. Aynı zamanda müsamahalı oturum izni almış olan bireyler de aile birleşimi hakkını elde edemez. Aile içerisinde bakıma muhtaç olan bireylerin yanına yerleşebilmek de aile birleşimi konusu içerisine girer ve bu kişiler gereken işlemleri gerçekleştirdikten sonra bu amaçla oturma izni de alabilirler. Ancak İsrail’de yaşayan kişinin orada kalması gerekliliğinin de kanıtlanması gerekebilir.

İsrail Aile Birleşiminde Gerekli Belgeler

  • 4 adet biyometrik fotoğraf (1 aydan daha eski olmamasına dikkat edilmelidir)
  • Evlilik cüzdanı ve evliliğe dair yapılan tüm işlemleri gösteren belgeler (Nüfus il müdürlüğünden alınabilir)
  • Geçerliliği olan ve en az 1 yıllık süresi bulunan pasaport
  • Vize başvuru formu (Gerekli bilgiler ile birlikte eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalı, bizzat başvuran kişi tarafından imzalanmalıdır)
  • Başvuruyu gerçekleştirecek olan kişinin nüfus kayıt örneği ve 2 adet fotokopisi (Hem evlilik öncesi hem de sonrasına ait olan nüfus kayıt örnekleri)

Başvurular, aile birleşimi yoluyla vatandaşlık hakkı elde etmek isteyen kişiler tarafından bizzat gerçekleştirilmelidir. İsrail Konsolosluğu’nun, başvuruda bulunan kişiden daha sonra ek belge isteme hakkı da bulunur. Bununla birlikte eğer gerekli görülürse, ara ara mülakatlar gerçekleştirilebilir. Aynı vize işlemlerinde olduğu gibi, tarihlere dikkat edilmeli ve ek belgeler eksiksiz şekilde zamanında teslim edilmelidir.

İsrail Vatandaşlık Kriterleri Uyumu

İsrail göç ve vatandaşlık kanunu içeriğine bakıldığı zaman, İsrail’de yaşam sürme ve yerleşme hakkı, yalnıza tanım ve yasa gereklerine uyum sağlayan kişilere verilmektedir. Göç kanunu haricinde İsrail’de hem yasal hem de uzun süreli olacak şekilde ikamet etmiş olan bireylerin, bir Musevi vatandaşı ile evlilik gerçekleştiren kişilerin İsrail vatandaşlığına olan geçiş hakkı, ilgili vatandaşlık kanunlarına göre belirlenir. İlgili kanun maddelerine bakılarak İsrail vatandaşlığı kriterlerine uyum sağlayan birinin nasıl vatandaş olabileceği açıklanabilir.

İsrail aile birleşimi sebebiyle İsrail vatandaşlığına geçme talebinde bulunan bireyler, evlilik işlemleri sonrası bu evliliğin devam etmesi koşulu ile 3 sene boyunca İsrail içerisinde ikamet etmeli ve İbranice dilini de öğrenmelidir. Aynı zamanda yabancı kişinin eski ülkesinin vatandaşlığından da çıkmış olması şartı aranır. İsrail Hükümeti için, bu koşulların eksiksiz olarak yerine getirilmesi, vatandaşlık hakkı adına zorunlu tutulmaktadır. Randevunun verilmesinden sonra yaklaşık 2.5 aylık bir sürecin gerekeceği unutulmamalı ve bu anlamda başvuru yapan kişiler sabırlı olmalıdır.

Aile Birleşimi ve Konsolosluk Hakkında Hususlar

Konsoloslukta yapılacak olan işlemlerin iş günlerinde halledilmesine dikkat edilmelidir. Konsolosluk, İsrail’e göre tatil sayılacak tüm günleri aynı şekilde tatil olarak değerlendirir ve bu günler iş günleri arasında sayılmaz. Bekleme süresi ve başvuru tarihleri, bu günlere göre ayarlandığı takdirde aksaklık yaşanmayacaktır. Konsolosluk, aile birleşimi işlemleri için diğer vize işlemlerinde olduğu gibi randevu ile çalışmaktadır.

Aile ve arkadaş ziyareti için alınan vize ile aile birleşimi adına yapılacak vize işlemleri tamamen birbirinden farklıdır. Aile ziyaretlerinde davetiye gereksinimi olmakla birlikte, belirli bir süre için vize verilir. Ancak aile birleşimi konusunda vatandaşlık hakkı aranmaktadır ve sürekli oturum izni vizesi belirli bir süreyi kapsamaz. Aile ziyareti vizesi ile oturum izni alınamamaktadır. Aile ziyareti vizesinde temsilcilikler kişi adına başvuruda bulunabilirken, aile birleşiminde vatandaşlık isteyen kişinin bizzat başvuru yapması gerekir. Herhangi bir sponsor ya da temsilcilik ile yapılacak aile birleşimi başvuruları direkt reddedilecektir.

Gerekli olduğu takdirde, İsrail Konsolosluğu tarafından vatandaşlık hakkı için başvuruda bulunan kişilerden maddi imkanlarına dair belgeler de istenebilir. Geçimini nasıl sağladığı ve İsrail’de nasıl sağlayabileceği, mevcut hesap bakiyeleri ve bunun gibi maddi gelirlerin kanıtları talep edilebilir. Çalışmayan bireyler için ileride bu anlamda bazı sorunlar çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.